S-a decis cum se închid mediile școlare! 

0
720

S-a decis cum se închid mediile școlare! Ministerul Educației a dispus ca toți profesorii și învățătorii din România să fie prezenți la școală, unde trebuie să încheie mediile școlare ale elevilor. Peste 165.000 de dascăli trebuie să se prezinte în perioada 2-12 iunie, la școlile de care aparțin pentru a încheia mediile elevilor. Spre deosebire de alți ani școlari, când, dacă un elev mai avea nevoie de o notă, putea fi ascultat pe loc, acum situația diferă în mod categoric. De aceea a fost creat un regulament care le arată profesorilor cum vor încheia aceste medii școlare. Astfel, în cazul unui elev care are două calificative pe semestrul al ll-ea, media școlară se poate încheia cu cele două note. În cazul în care elevul are doar o singură notă, profesorul poate să evalueze activitatea derulată de elev la orele predate în mediul online, după care să închidă media. O a treia opțiune este luată în calcul pentru elevii care nu au putut frecventa cursurile online. Dacă aceștia au o notă și nu au activitate la cursurile online, profesorul va lua în calcul la calcularea mediei, nota respectivă și media obținută de elev pe primul semestru școlar, la materia respectivă. În cazul în care, elevul nu are nicio notă sau calificativ pe semestrul al ll-lea, media școlară se consideră media de pe semestrul l. Pentru învățământul gimnazial și liceal se aplică și o a cincea regulă. Dacă media pe primul semestru este mai mică de cinci, atunci elevul, de comun acord cu profesorul va susține o lucrare de control, în online, nota obținută la această lucrare fiind considerată media anuală.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here