A început înscrierea la grădiniţă

0
265

De astăzi, 30 mai, începe înscrierea la grădiniţă a copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 şi 6 ani, pentru anul şcolar 2022 – 2023. În cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinţi este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil. Acestea sunt elaborate de fiecare unitate de învăţământ preşcolar sau cu grupe de preşcolari, sunt aprobate de consiliul de administraţie al acesteia şi avizate de către consilierul juridic al inspectoratului şcolar judeţean. Pentru asigurarea transparenţei procesului de înscriere, conducerile unităţilor de învăţământ preşcolar vor posta pe site-ul unităţii de învăţământ/ISJ şi/sau la avizier, la loc vizibil, pentru toţi cei interesaţi, informaţii privind capacitatea instituţiei, numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2022- 2023 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare), criteriile generale şi criteriile specifice pentru înscrierea copiilor.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here