Au început de luni, 4 martie, examenele de simulare la BAC

0
60

Luni, 4 martie 2024, absolvenții claselor a XII-a și a XIII-a au susținut simularea la Limba și literatura română, proba scrisă a Bacalaureatului 2024. Subiectele, diferite pentru elevii de la profilul real și uman, sunt elaborate conform programelor aprobate de Ministerul Educației și vor testa competențele și cunoștințele elevilor.

Elevii au avut la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor. Subiectele și baremele de corectare vor fi publicate după ora 15:00, pe site-ul edu.ro, în secțiunea dedicată Simulării de la Bacalaureat 2024.

Procedura de evaluare a lucrărilor la simularea Bacalaureatului urmează anumite reguli și etape. Ca și în cazul simulării Evaluării Naționale, lucrările elevilor vor fi scanate în clasă și apoi corectate digitalizat. După finalizarea scanării tuturor lucrărilor, asistenții le introduc într-un plic sigilat, care se păstrează în condiții de securitate până la finalul fiecărei probe. Rezultatele sunt încărcate în aplicația dedicată evaluării digitalizate.

Fiecare lucrare este evaluată de doi profesori evaluatori, distribuirea lucrărilor către aceștia făcându-se în mod aleatoriu prin intermediul platformei destinate evaluării digitalizate. Diferențele semnificative de notare necesită reevaluarea lucrării de către alți doi profesori evaluatori.

Evaluarea se realizează pe baza baremului de evaluare și notare, iar media aritmetică a notelor acordate de fiecare evaluator este calculată de aplicația informatică. Notele extreme sunt eliminate, iar nota finală se calculează pe baza celor două note centrale.

Rezultatele obținute la simularea Bacalaureatului 2024 vor fi discutate individual cu fiecare elev, fie în cadrul dezbaterilor la nivelul clasei, fie în cadrul ședințelor cu părinții. Scopul este adoptarea măsurilor necesare pentru îmbunătățirea performanțelor școlare ale elevilor, conform informațiilor furnizate de edu.ro.

Notele obținute la simularea Bacalaureatului nu pot fi contestate și nu se înregistrează în catalog. Cu toate acestea, în situații excepționale, în cazul unei cereri exprese din partea elevilor, notele pot fi trecute în catalog.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here