Consiliul Local Tecuci, şedinţă ordinară pe septembrie

0
374

Consiliul Local Tecuci este convocat la mijloc de săptămână, joi, 29 septembrie, de la ora 16, în şedinţă ordinară. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte de hotărâri: alegerea consilierului care va prezida şedinţele Consiliului Local Tecuci pentru perioada octombrie – decembrie 2022; rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 la Societatea Piețe Prest TEC SRL Tecuci, urgenţa fiind, conform declaraţiilor directorului Valentina Kramer, reparaţia acoperişului de la piaţa de zarzavaturi, aflat într-o stare avansată de degradare; acordul Consiliului Local al Municipiului Tecuci, pentru prestarea activităților de transport funerar de paradă Asociației de Ajutor Reciproc pentru decese “Muncitorul” Tecuci; acordul Consiliului Local Tecuci pentru realizarea pe teritoriul administrativ a proiectului „Pod nou de la Cosmești, peste Siret pe DN24, Km 7+620 (inclusiv varianta de drum nou de cca. 5,6 Km)”; aprobarea constituirii rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului de execuție lucrări pentru anveloparea energetică a sediului Primăriei Tecuci; atribuirea de denumire unei străzi din Municipiul Tecuci; modificarea contractului de concesiune nr. 79531/ 10.12.2009, încheiat între Municipiul Tecuci și domnul Ifrim Adrian; aprobarea vânzării directe a unui imobil (teren), aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci situat în str. Mircea Eliade, nr. 16A. La capitolul “Informări, interpelări, petiții”, consilierii locali vor discuta adresa doamnei Lucia Gologan, fost director al Casei de Cultura Tecuci, adresa Clubului Sportiv NEKO-ME, precum şi adresa Societății CUP SRL.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here