Sedinta a Consiliului Local Tecuci in zi 13

0
904

Consiliul local Tecuci este convocat în data de 13 august, ora 14, în ședință ordinară. Ședința se va desfășura tot online, pe ordinea de zi fiind următoarele proiecte: 1. Rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al UAT Municipiul Tecuci și modificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al UAT Tecuci, pe anul 2020.; 2. Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 la Societatea Piețe Prest TEC SRL Tecuci; 3. Aprobarea înfrățirii și cooperării între Municipiul Tecuci, județul Galați și Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia – Primăria Municipiului Comrat din Republica Moldova; 4. Aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții „Extindere conductă de gaze naturale strada Florilor Municipiul Tecuci, județul Galați”; 5. Aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții „Extindere conductă de gaze naturale strada Vornicului Municipiul Tecuci, județul Galați”; 6. Aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții „Extindere conductă de gaze natural pe strazile Plt. Stoicescu si Gheorghe Șincai din Municipiul Tecuci; Acordul de principiu pentru cofinanțarea lucrărilor de extindere rețea de distribuție energie electrică pe strazile Aleea Aviației, Dorobanți si Ion Dongorozi și acordul de principiu privind dreptul de uz și servitute asupra terenurilor afectate de realizarea lucrărilor; 11. Actualizarea și completarea HCL nr. 95/31.10.2003 și a HCL nr. 10/27.01.2005 referitoare la inventarul terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al Consiliului Local Tecuci, destinat aplicării Legii nr. 15/2003 cu modificările ulterioare; 12. Aprobarea reorganizării comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe din fondul locativ de stat, locuințe sociale, convenabile, de necesitate, de serviciu precum și a celor construite prin ANL; 13. Aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil (teren), aparținând domeniului privat al municipiului Tecuci, situat în municipiul Tecuci, str. Gh. Petrașcu, nr. 64-66; 14. Modificarea Anexei nr. 4 la HCL nr. 38 din 28.02.2018, stabilirea formei de gestiune, caietului de sarcini și contractului de concesiune aferente serviciului de administrare a domeniului public și privat – Societatea Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi Tecuci SRL; 15. Aprobarea prețurilor de vânzare pentru locuințele ANL 1 situate în Tecuci, str. Cpt. Gheorghe Decuseară, nr. 14.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here