100.000 de euro pentru digitalizarea IMM-urilor, prin PNRR

0
64

A fost actualizat ghidul „Digitalizarea IMM-urilor – grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale”. MIPE actualizează ghidul ca urmare a necesității de ajustare a acestuia în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2023, privind cadrul de desfășurare a sprijinului financiar și tehnic acordat de sistemul financiar-bancar în procesul de autorizare și derulare a fondurilor destinate beneficiarilor programelor gestionate de minister. Actul normativ reglementează participarea instituțiilor financiar-bancare din România, alături de MIPE, pentru implementarea proiectelor în relația cu beneficiarii Măsurii 1, Schemă de minimis și schemă de ajutor de stat, în contextul digitalizării IMM-urilor. Astfel, se introduce în preambulul Ghidului specific a OUG nr. 18/2023. De aseemenea, se completează capitolului 1 – DEFINIȚII (partener bancar, cont de tranzit, cont special distinct, perioada de durabilitate a investiției), dar și capitolul 8 – IMPLEMENTAREA PROIECTULUI, MONITORIZAREA ȘI CONTROLUL, cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 18/2023, privind Mecanismul financiar de implementare al proiectelor, fluxul financiar aferent operațiunilor, monitorizarea și raportarea. Este introdusă și cerința ca în etapa de evaluare solicitanții să transmită prin modulul Comunicare din platforma proiecte.pnrr.gov.ro documentul de calculul al indicatorilor financiari, în format Microsoft Excel Worksheet (.xlsx), atașat la Planul de afaceri – Anexa 6. Modificările mai prevăd și introducerea prevederii conform căreia perioada de implementare a proiectului, de 12 luni, poate fi prelungită în situații justificate cu maximum 6 luni, fără a depăși data de 31 decembrie 2025. Prin Anexa nr. 8 este pus la dispoziție și un Model contract de finanțare pentru a fi comunicat din timp potențialilor beneficiari de finanțare din PNRR, Măsura 1. Pentru a facilita procesul de depunere a cererilor de finanțare se pun la dispoziția aplicanților și anexele: Anexa 1- Formularul Cererea finanțare, Anexa 6- Plan de afaceri, Anexa 7 – Declarație de angajament pentru solicitant (Model A), Declarația de eligibilitate (Model B) și Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Model E) în format PDF editabil. Proiectele însoțite de anexele în format PDF editabil vor putea fi depuse în platforma https://proiecte.pnrr.gov.ro/ începând cu data de 08.05.2023. Cererile de finanțare depuse deja vor rămâne în formatul depus. În vederea sprijinirii potențialilor aplicanți cu privire la cerințele ghidului specific, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene vă invită să luați parte în data de 11 mai 2023, începând cu ora 15:30, la sesiunea de prezentare a apelului de proiecte „Digitalizarea IMM-urilor – grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale”. Mai multe informații privind înscrierea la sesiunea de prezentare a apelului de proiecte vor fi puse la dispoziție pe site-ul MIPE, secțiunea Anunțuri PNRR.

 

www.bestprojectteam.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here